Què és?

img_maratodebat

I Marató de debats ràpids de la UAB. Curs 2016.

L’activitat es desenvoluparà el proper dia 6 d’abril entre les 10h i les 17h, al Centre de Recursos per a Col•lectius (Plaça Cívica). L’objectiu de l’activitat és fomentar el debat i l’enfrontament dialèctic, i alhora sensibilitzar la comunitat sobre la igualtat i la equiparació de drets entre l’home i la dona.

Participants
La participació en la competició està oberta a totes les persones que estudien a la UAB i que estiguin matriculades en el present curs acadèmic 2015/2016. La inscripció es realitzarà per equips, que hauran d’estar formats per un mínim de 3 estudiants i un màxim de 4. L’equip ha de designar un portaveu a través del qual es farà arribar la informació concreta de la competició.

En cas que un estudiant no trobi cap company o companya per presentar-se pot inscriure’s individualment. En cas que l’organització en trobi un altre en la mateixa situació, els proposarà formar equip. En cas que no sigui possible formar equip, no podrà competir. Cap estudiant no pot formar part de més d’un equip.

Inscripció
Cal que els estudiants interessats omplin aquest formulari. El termini d’inscripció finalitza el 4 d’abril de 2016. Les inscripcions són individuals, però heu d’indicar quins són els vostres companys d’equip i qui de vosaltres adquireix el rol de portaveu.

Procediment del debat
La competició consistirà en un o més debats entre els equips participants (en funció del nombre d’equips inscrits). El sistema dependrà del nombre d’equips inscrits i s’especificarà al Reglament de la Marató de debats ràpids, que es farà arribar als portaveus de cada equip perquè puguin preparar la participació.

Com que es tracta de debats ràpids, només es disposarà d’un torn d’introducció, un de refutació i un de conclusions.

Al canal de Youtube de la unitat de Dinamització Comunitària disposeu dels vídeos de competicions d’edicions anteriors que us ajudaran a estructurar les vostres intervencions.

La llengua
La llengua vehicular podrà ser el català o el castellà.

Tema
El tema del debat serà: Són efectives les polítiques públiques en matèria d’ocupació per aconseguir la igualtat entre dones i homes?

L’equip guanyador
L’equip guanyador podrà representar la UAB al Foro de debate estudiantil sobre políticas públicas en materia de empleo y luchas contra la desigualdad salarial que es celebrarà a l’abril a la Universidad de Salamanca.

El jurat podrà proposar complementar l’equip guanyador amb altres participants de la competició. Les decisions preses pel jurat seran inapel•lables.

Anuncis